Scroll top

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Vuonna 2024 lapsen oikeuksien päivää vietetään keskiviikkona 20.11. Päivä tunnetaan myös nimillä kansainvälinen lasten päivä ja lasten oikeuksien päivä. Päivä on ollut merkittynä kalenteriin vuodesta 2002 lähtien.

Suomenlippu

20. marraskuuta

Lapsen oikeuksien päivä

Nuoria naisia opiskelemassa pienessä luokkahuoneessa iloisina.
Jokaisella lapsella ja nuorella täytyy olla oikeus opiskella.

Vuosien 1993–2001 välillä suomalaisiin kalentereihin oli merkittynä “kansainvälinen lastenpäivä” lokakuun ensimmäiselle maanantaille. Tämä päivämäärä juontaa juurensa 1950-luvulle, jolloin Yhdistyneet kansakunnat suositteli viettämään lastenpäivää kyseisenä ajankohtana. Suomen UNICEFin aloitteesta päivä siirrettiin vuonna 2002 nykyiselle paikalleen 20.11. sekä nimettiin lapsen oikeuksien päiväksi.

Vuodesta 2013 alkaen Sisäministeriö on suositellut yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Vuonna 2018 päivä katsottiin vakiintuneeksi liputuspäiväksi, joten vuonna 2020 lapsen oikeuksien päivä lisättiin lipun kuvalla varustettuna kalenteriin.

 

 

Lapsen oikeuksien sopimus

20.11.1989 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa hyväksyttiin lapsen oikeuksien yleissopimus, joka on maailman eniten ratifioitu ihmisoikeussopimus. Yhdysvallat on ainoa maa, joka ei ole sopimusta ratifioinut, vaikka onkin sen allekirjoittanut.

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten maiden joukossa vuonna 1990 ja se astui voimaan Suomessa seuraavana vuonna eli 1991. Kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden maiden täytyy raportoida viiden vuoden välein Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitealle. Näiden raporttien perusteella tämä komitea antaa valtioille suosituksia ja huomautuksia. Myös esimerkiksi UNICEF on aktiivisesti mukana valvomassa lasten oikeuksien toteutumista.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Sopimuksessa on lueteltu lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja se antaa valtioille vastuun toteuttaa nämä oikeudet. Sopimukseen kirjatut neljä yleistä periaatetta ovat:

 • Syrjimättömyys
 • Lapsen edun huomioiminen
 • Oikeus elämään ja kehittymiseen
 • Lapsen näkemysten kunnioittaminen

Myöhemmin sopimukseen on lisätty valinnaisia pöytäkirjoja uusien maailman haasteiden noustessa. Lisäpöytäkirjat käsittelevät muun muassa lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin sekä lapsikauppaan. Voit tutustua lapsen oikeuksien sopimukseen esimerkiksi Suomen UNICEFin sivustolla.

Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia

Pieni tyttö syöttää vuohta ja kiliä vihreällä nurmella istuen.
Jokaisella lapsella täytyy olla oikeus rauhalliseen kasvuympäristöön.

Monissa päiväkodeissa ja kouluissa opiskellaan ja tutkitaan lapsen oikeuksien sopimusta ja siihen liittyviä asioita lapsen oikeuksien päivän viikolla. Virallisesti tällainen viikko, Lapsen oikeuksien viikko, on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Viikon tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa tietoisuutta ja tunnettuutta lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Lapsen oikeuksien viikoilla on vuosittain eri teemoja. Tänä vuonna (2022) lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Edellisien vuosien teemaviikkojen aiheita ovat olleet mm. lapsen oikeus hyvään kohteluun (2021), oikeus tulevaisuuteen (2020), lapsen oikeus olla oma itsensä (2019) sekä osallisuus (2018). Lapsen oikeudet -sivustolta löydät listan lapsen oikeuksien päivän ja viikon teemoista.Teemaviikkoon voi lähteä mukaan esimerkiksi koulut, varhaiskasvatus, esiopetus ja harrastustoiminta. Viikon tapahtumia ovat olleet järjestämässä myös muiden muassa kunnat ja seurakunnat. Erilaisia valmiita tehtäviä liittyen lasten oikeuksiin löytyy lapsen oikeuksien viikon järjestäjien verkkosivuilta. Esimerkiksi UNICEFin sekä Lapsen oikeudet -sivustoilta löytyy materiaaleja ja tehtäviä, joita päiväkodit ja eri luokka-asteet voivat hyödyntää. Sivuston materiaalit ovat saatavilla ympäri vuoden. Lisäksi koulun/harrastustoiminnan/järjestön voi ilmoittaa tapahtumaan mukaan Lapsen oikeudet -sivustolla.

Edellä mainittujen koulutehtävien lisäksi viikon teemaan kuuluu myös Lapsi mukaan töihin -päivä, joka järjestetään yleensä teemaviikon perjantaina. Vuosina 2020 ja 2021 Lapsi mukaan töihin -päivä tosin jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi.

Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus

Rivi iloisia lapsia pitää toisiaan kädestä kiinni ja hyppää ilmaan suurella nurmikentällä. Yllään heillä on värikkäitä vaatteita.
Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi.

Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus myönnetään vuosittain lapsen oikeuksien päivän tienoilla. Tunnustuksen myöntää Suomen UNICEF ja se on jaettu vuodesta 2004 lähtien.

Suomen UNICEFin sivustolla tunnustuksen saajasta kerrotaan näin:

Suomen UNICEF jakaa vuosittain Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on tehnyt ansiokasta työtä lapsen oikeuksien puolesta. … YK:n lapsen oikeuksien sopimus kattaa taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset sekä lapsen osallistumisen oikeudet. Tunnustuksen saaja on edistänyt lapsen oikeuksia joillakin näillä saroilla.

Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen saajat:

  • 2022 Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutus
  • 2021 Toisen asteen opiskelijajärjestöt Finlands Svenska Skolungdomsförbund FFs rf, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI), Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Opiskelija-Allianssi (OSKU ry)
  • 2020 Metsämörri-toiminta
  • 2019 tutkimusprofessori emerita Marjatta Bardy
  • 2018 Helsingin Sanomien Lasten uutiset ja lasten tiedekysymykset -palsta
  • 2017 Närpiön kunta
  • 2016 kirjailija Timo Parvela
  • 2015 Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmi ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen
  • 2014 Kirjastot
  • 2013 Suomen Partiolaisten sisupartiotoiminta
  • 2012 Koulunkäynninohjaajat ja -avustajat
  • 2011 Ensi- ja turvakotien liitto
  • 2010 Myrsky-hanke
  • 2009 sosiaalineuvos Kalle Justander
  • 2008 Icehearts ry
  • 2007 Romano Mission toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund
  • 2006 lastenpsykiatri Jari Sinkkonen
  • 2005 elokuvaohjaaja Kaija Juurikkala
  • 2004 entinen kansanedustaja, puolustusministeri ja europarlamentaarikko Elisabeth Rehn

Lasten oikeuksien sopimuksesta

Suomen UNICEFin tekemällä animaatiolla kerrotaan lasten oikeuksista.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus

(J. P. Grant, UNICEFin ent. pääsihteeri)

 

Lasten oikeuksien päivä 2025

Vuonna 2025 lasten oikeuksien päivää vietetään torstaina 20.11.