Scroll top

Suositeltuja liputuspäiviä vuonna 2022

Suomessa liputetaan niin virallisina kuin vakiintuneinakin liputuspäivinä aktiivisesti. Näiden lisäksi sisäministeriö saattaa suosittaa muitakin liputuspäiviä vuoden aikana.

Suositelluista liputuspäivistä tulee usein tulevaisuudessa vakiintuneita, kalenteriin merkittyjä liputuspäiviä riippuen kansalaisten liputusaktiivisuudesta. Hyvinä esimerkkeinä voi mainita esimerkiksi Suomen luonnon päivän (elokuun viimeinen lauantai) sekä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän (1.10.), jotka ovat vuodesta 2023 alkaen kalenteriin merkittyjä vakiintuneita liputuspäiviä.

Suositellut liputuspäivät voivat olla myös kertaluontoisia, eli niitä on tarkoitus liputtaa vain kyseisenä vuonna eikä välttämättä enää muulloin.

Vuonna 2022 Sisäministeriö on suosittanut liputusta seuraaville päiville:

Mitä viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät tarkoittavat?

Viralliset liputuspäivät tarkoittavat laissa säädettyjä liputuspäiviä, jolloin Suomen valtion virastot ja laitokset ovat velvoitettuja liputtamaan. Virallisia kalenteriin merkittyjä vuosittaisia liputuspäiviä on seitsemän kappaletta.

Näiden seitsemän liputuspäivän lisäksi virallisiksi liputuspäiviksi määrätään päivät, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

Vuonna 2022 virallisia liputuspäiviä on kahdeksan kappaletta johtuen juurikin tammikuussa järjestetyistä aluevaaleista. Näin ollen vuoden 2022 viralliset liputuspäivät ovat:

Muita kalenteriin merkittyjä liputuspäiviä kutsutaan vakiintuneiksi liputuspäiviksi. Näitä on vuosittain kolmetoista kappaletta, tosin luku kasvaa vuonna 2023 kahdella edellä mainitulla päivällä.

Liputuskäytäntö on vakiintuneina liputuspäivinä täysin samanlainen kuin virallisinakin, eli ainoastaan nimimääritys ja lainsäädäntö erottavat ne toisistaan.

Vuoden 2022 vakiintuneet liputuspäivät ovat:

Suomen lippu
Suomessa voi myös virallisten, vakiintuneiden ja suositeltujen liputuspäivien lisäksi liputtaa vaikka syntymäpäivien tai valmistumisen kunniaksi.